Samenwerking richting één specialistische voorziening in Meierijstad

De bestuurders van Skipov basisonderwijs en HUB Noord Brabant hebben vorige week een intentieverklaring ondertekend om te komen tot één specialistische voorziening in Meierijstad.

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en passende, goede ondersteuning. Dat is passend onderwijs. Onderwijs dat past bij de individuele behoefte van ieder kind. Of dat nu regulier onderwijs is, tijdelijke (extra) begeleiding op school , hulp van een deskundige of speciaal (basis) onderwijs; wat kind en professional nodig hebben vormt het uitgangspunt van ons handelen. In sommige gevallen zijn de basisondersteuning en de mogelijkheden voor extra begeleiding niet voldoende om een kind binnen de reguliere basisschool de zorg en het onderwijs te bieden waar het kind recht op heeft. In dat geval komen ouders en school samen tot de conclusie dat een andere vorm van onderwijs mogelijk beter is voor het kind. Afhankelijk van wat een kind nodig heeft gaat het dan om een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO).

Om alle kinderen zo thuisnabij mogelijk het beste onderwijs en de beste ondersteuning te bieden, willen Skipov en HUB komen tot één specialistische voorziening voor Meierijstad, waarbij speciaal basisonderwijs (SBO de Wissel)  en speciaal onderwijs (HUB Noord-Brabant locatie Veghel, de voormalige Franciscusschool) geïntegreerd en samenhangend worden aangeboden. Daarmee wordt niet in hokjes gedacht, maar wordt uit gegaan van wat het beste is voor het kind.

Met het ondertekenen van deze intentieverklaring wordt een volgende belangrijke stap gezet. Per 1 augustus 2019 is het SO gedeelte van de HUB (kinderen in de reguliere basisschool leeftijd) al verhuisd naar het gebouw van SBO de Wissel. Daarmee is een mooie inhoudelijke samenwerking op gang gekomen tussen de twee scholen. Een samenwerking, die nog elke dag groeiende is. De volgende stap is dat we ook de aansturing van de twee scholen willen gaan combineren. Voor de korte termijn betekent dit dat we naar één gezamenlijke directie gaan. Voor de wat langere termijn gaan we de mogelijkheden onderzoeken om beide scholen onder hetzelfde bestuur te brengen.

Met het tekenen van de intentieovereenkomst zijn HUB en Skipov overeengekomen om de mogelijkheden van de vorming  van een dergelijke specialistische voorziening nader te gaan onderzoeken (middels een fusie effect rapportage FER) en voor zover mogelijk in de praktijk reeds vorm te geven. In dit onderzoek zullen ook leerlingen, hun ouders/verzorgers, personeel en medezeggenschapsorganen worden betrokken.

Bron: Meierijstad Nieuws