TOScongres 2 februari 2024

TOScongres 2 februari 2024

Op 2 februari vindt het TOScongres plaats, georganiseerd door Stichting TOS-centraal. Een congres over taalontwikkelingsstoornis, voor, door en samen met ouders, professionals en ervaringsdeskundigen. Een bijzonder evenement met vooral een praktische insteek, welke zich richt op het vergroten van kennis en het bijdragen aan de bewustwording en bekendheid van een TOS.

Binnen SWV PO 30 06 vinden wij kennis van en aandacht voor taalontwikkelingsstoornis (TOS) belangrijk. Met passende ondersteuning en extra specialistische kennis kunnen namelijk meer leerlingen met een TOS of een ondersteuningsbehoefte op taalgebied het regulier onderwijs blijven volgen. Om dit te realiseren zijn wij bijvoorbeeld sinds dit schooljaar nauwer gaan samenwerken met Kentalis. Meer hierover kun je lezen in ons eerder gepubliceerde artikel ‘Nauwere samenwerking tussen SWV PO 30 06 en Kentalis‘.

Ons doel is dus dat meer leerlingen met een TOS het regulier onderwijs kunnen blijven volgen. Vanuit die gedachte brengen wij graag het TOScongres bij je onder de aandacht.

Voor wie is het TOScongres interessant?

Dit congres wordt georganiseerd voor ouders/verzorgers, professionals (zoals leerkrachten, intern begeleiders, huisartsen, GGD- en zorgmedewerkers, gemeentemedewerkers) en belangstellenden. Werk je in het onderwijs (PO-VO-MBO-HBO), met kinderen in de voorschoolse leeftijd, in de zorg, bij de gemeente of bijvoorbeeld het UWV dan is dit congres zeker interessant voor je!

Deze dag krijgt iedere doelgroep praktische handvatten om direct toe te kunnen passen. Dé experts op het gebied van TOS zijn uitgenodigd om lezingen en workshops te geven of om ervaringsverhalen te vertellen. Zo geeft Steven Pont (psycholoog) in de ochtend een plenaire lezing met als onderwerp ‘Het zelfbeeld van een kind’ en kun je in de middag luisteren naar de plenaire lezing van Bart Heeling (leerkracht en gedragsspecialist) met de titel ‘Wat je zegt, ben je zelf; over het belang van je reactie’.

Naast de twee plenaire lezingen kun je deelnemen aan twee parallelsessies. Tijdens deze rondes worden in totaal maar liefst 25 sessies aangeboden. Bij iedere sessie wordt duidelijk omschreven op welke doelgroep het verhaal van toepassing is. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen voorschools, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO en (jong) volwassenen.

Programma

09.00 uur Inloop
09.45 uur Opening
10.00 uur Kennismaking met TOS
10.30 uur Steven Pont – Het zelfbeeld van een kind
11.30 uur Parallelsessies ronde 1 (13 sessies)
12.30 uur Lunch + stands (interesse in een stand? Mail ons info@tos-centraal.nl!)
13.30 uur Parallelsessies ronde 2 (12 sessies)
14.30 uur Pauze
15.00 uur Bart Heeling – Wat je zegt, ben je zelf; over het belang van je reactie
16.00 uur Afsluiting
16.15 uur Borrel

Locatie

Theater Orpheus
Churchillplein 1
7314 BZ Apeldoorn

Meer informatie

Voor meer informatie en om je aan te melden voor het TOScongres ga je naar www.tos-centraal.nl.