Uitnodiging voor professionals: praat mee over passend onderwijs!

Binnen de regio waar je werkt, is Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06) actief. Samen met de schoolbesturen uit deze regio en met andere partners zorgen we ervoor dat elk kind passend onderwijs krijgt.

Dit schooljaar kijkt SWV PO 30 06 terug én vooruit. We hebben in beeld gebracht wat er beter kan, waar we naartoe willen en wat onze aandachtsgebieden zijn. Deze aandachtsgebieden zijn: dyslexie, meer- en hoogbegaafdheid, terugplaatsing, specialistische voorzieningen, onder instroom en de verbinding met jeugdhulp, zijn uitgewerkt door de bovenschoolse deskundigen van alle besturen, afvaardiging van SO en SBO scholen en enkele SO-experts.

We willen heel graag horen wat jullie hiervan vinden. Jullie mening en input nemen we mee bij het maken van ons nieuwe Ondersteuningsplan 2019-2023, dat begin mei af moet zijn.

Praat je mee? Meld je dan snel aan!

Mede namens de aangesloten besturen nodigen we jullie van harte uit voor een van de twee feedbackbijeenkomsten. Je kunt kiezen uit:

• Maandag 11 maart – 19.00 tot 21.00 uur
Locatie Hotel De Naaldhof, Docfalaan 22, 5342 LD Oss

• Woensdag 13 maart – 15.00 tot 17.00 uur
Locatie Hotel De Naaldhof, Docfalaan 22, 5342 LD Oss

De locatie volgt na sluiting van de inschrijving, afhankelijk van het aantal deelnemers.

We hopen, net als bij het ouderpanel, op een hoge opkomst. Aanmelden kan tot 27 februari via deze link. Lees meer in de uitnodiging.