Webinar ‘Het jonge kind met ontwikkelingsvoorsprong’

Op 9 maart 2021, in de week van de hoogbegaafdheid, organiseert het HB Atelier het webinar: ‘Het jonge kind met ontwikkelingsvoorsprong’, door Anouk Mulder. Het webinar is bedoeld voor de leerkrachten van de groepen 1 en 2 van SWV PO 30 06.

Het webinar start om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De inloop is vanaf 14.45 uur. De deelnemers ontvangen uiterlijk een dag van te voren een link voor Zoom.

Inschrijven kan via deze link.

 

Om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong goed te kunnen ondersteunen en te begeleiden is het belangrijk dat je een ontwikkelingsvoorsprong kunt (h)erkennen en weet hoe deze kinderen over het algemeen leren en denken. Tijdens het webinar verkennen we samen hoe het kan dat je een slimme kleuter niet altijd ‘ziet’, ook al ben je bekend met het profiel van begaafdheid. Wat moet je als leerkracht weten over de ontwikkeling van de slimme kleuter? Je leert hoe je iedere slimme kleuter echt goed in beeld krijgt door vroegtijdig en stimulerend te signaleren om van daaruit de juiste voorwaarden te scheppen voor een gedifferentieerd en passend aanbod.

Anouk Mulder (partner van Novilo)

Anouk Mulder van Verschil in Talent is orthopedagoog en onderwijsspecialist Hoogbegaafdheid. Zij coacht, begeleidt en adviseert hoogbegaafde kinderen, hun ouders, leerkrachten en andere professionele organisaties om het kind heen. Vanuit haar rol als onderwijsspecialist traint, coacht en begeleidt zij teams en individuele leerkrachten in het PO en VO. Met ervaring in het onderwijs, want zij is lang ook leerkracht in het PO geweest. Daarnaast kun je bij Verschil in Talent terecht voor begaafdheidsonderzoek, waarbij Anouk zorgt dat het kind gezien wordt in zijn onderwijs- en begeleidingsbehoeften en zijn ‘zijn’ van hoogbegaafd, en niet alleen het IQ.

Download de flyer van dit webinar