Samen zoeken naar de beste ondersteuning voor leerlingen met Nederlands als tweede taal

Leerlingen met Nederlands als tweede of derde taal (kinderen van nieuwkomers en (arbeids)immigranten) vragen van school extra ondersteuning om de Nederlandse taal zo goed mogelijk te leren. Binnen Kiem Onderwijs & Opvang is besloten om scholen extra op weg te helpen bij het onderwijs aan deze kinderen. Het doel is dat alle scholen tenminste beschikken over een stevige basis om het onderwijs vorm te geven, in afwachting van een werkwijze die Uden-breed zal worden uitgezet. De ondersteuningsspecialisten zijn bij dit traject gevraagd om de praktische vertaling van deze ondersteuning op de scholen helpen vorm te geven. Als samenwerkingsverband worden we hierbij professioneel ondersteund door mensen met kennis en ervaring op dit gebied, zoals Dr. Ria Goedhart van de Hogeschool Utrecht.

Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie zijn we gestart met het afnemen van een vragenlijst per school. Met deze informatie konden we de inhoud van een bijeenkomst voor intern begeleiders aansluiten op de behoefte die er is.  Een impressie daarvan zie je in onderstaand filmpje.

Tijdens de bijeenkomst zijn de opbrengsten van de vragenlijst en belangrijke aandachtspunten uitvoerig besproken. Daarnaast is kennis gedeeld om goed aan de slag te kunnen gaan met NT2 leerlingen. Middels een oplegger zijn kritische kanttekeningen, aandachtspunten en informatie waaronder websites die helpend kunnen zijn in een eerste opstart aangegeven. We hebben samen nagedacht over een logisch vervolg van dit traject voor de eigen school en voor Kiem.  Het is bijvoorbeeld van groot belang om de opbrengsten van de NT2-werkwijzen voor zo veel mogelijk kinderen mogelijk te maken. We denken hierbij aan een vertaalslag naar taalzwakke leerlingen, leerlingen met een TOS of een lagere cognitie. Zo kunnen veel kinderen profiteren van een rijker taalaanbod.

Als samenwerkingsverband hebben we een aanzet kunnen geven om de scholen van Kiem te ondersteunen bij het onderwijs aan NT2-kinderen. Hiermee is onze samenwerking gestart en we hopen dat dit nog meer op gaat leveren!

Marga Smets en Renske de Bruijn, ondersteuningsspecialisten SWV PO 30 06