Factsheet en intervisie bij meertaligheid

Elk schoolbestuur/school organiseert ondersteuning voor onderwijs aan meertalige kinderen. Soms is een situatie echter zo complex, dat de school behoefte heeft aan advies of ondersteuning. Bijvoorbeeld bij meertalige kinderen waarbij ook sprake is van andere problematiek of die zich onvoldoende (lijken te) ontwikkelen. Of omdat meertaligheid op groepsniveau zorgt voor ondersteuningsvragen.

Met zulke vragen kunnen professionals terecht bij het samenwerkingsverband. Marga en Renske, ondersteuningsspecialisten meertaligheid, werken vraaggericht. Zij kunnen ondersteunen op groepsniveau en bij complexe situaties.

Online intervisie

Ben je professional en heb je een vraag? Dan kun je Renske en Marga om advies vragen tijdens de online intervisie. De data voor het schooljaar 2022-2023 zijn:

  • 4 oktober 2022
  • 15 december 2022
  • 14 maart 2023
  • 1 juni 2023

 

De intervisie is van 16.00 tot 17.00 uur en vindt plaats via Teams. Wil je deelnemen en/of een vraag stellen, mail dan 1 week voorafgaand jouw contactgegevens en eventuele vraag naar renske.debruijn@swvpo3006.nl en/of naar marga.smets@swvpo3006.nl.

Nieuw: factsheet meertaligheid

Speciaal voor professionals is de factsheet meertaligheid ontwikkeld. Hierin vind je allerlei informatie en tips.