Alle scholen speciaal (basis)onderwijs ondergebracht op één plek in Oss

Al jaren willen de verschillende scholen voor speciaal (basis-)onderwijs in Oss samenwerken op één plek. Een ambitie en initiatief om trots op te zijn, gaat werkelijkheid worden. Schoolbesturen en de gemeente Oss gaan aan de slag om dat met drie scholen voor elkaar te krijgen. Kinderen tot 12 jaar die speciale aandacht en begeleiding nodig hebben, krijgen passend onderwijs. De scholen en professionals delen met elkaar makkelijker kennis en ervaring. Op maandag 29 juni tekenden de gemeente Oss, de drie schoolbesturen HUB Noord-Brabant, Optimus en Oosterwijs en het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06) de intentieovereenkomst voor één specialistische onderwijsvoorziening in de gemeente Oss.

Kansen voor beter onderwijs en innovatie

Op dit moment zitten de speciale scholen SBO Het Baken (Optimus), SO HUB Oss (Hub Noord-Brabant) en SO De Sterrenkijker (Oosterwijs) op drie verschillende plekken met ruim 350 leerlingen. Het streven is alle kinderen tot 12 jaar speciaal (basis-)onderwijs te geven op één plek. Samen leren en werken, vlakbij elkaar, betekent kansen voor beter onderwijs, maar ook kansen voor innovatie. De scholen kunnen op één plek dan beter samenwerken met o.a. jeugdhulp, kinderopvang- en dagopvangvoorzieningen en zorg. Wanneer deze specialistische voorziening een feit is, is nu nog niet bekend. De ondertekening van de intentieovereenkomst is het startsein voor verdere voorbereiding.

Regionale functie

In 2014 kwam de Wet passend onderwijs in Nederland. Deze wet wil kinderen en jongeren de beste onderwijsplek en de beste ontwikkelkansen bieden, om te voorkomen dat kinderen uitvallen op school of thuiszitten. Daarom wordt de expertise van de verschillende speciaal (basis)onderwijsscholen samengevoegd. Daarmee krijgen drie plaatsen in de onderwijsregio een specialistische onderwijsvoorziening op één plek. Meierijstad is gestart in 2019. Na Oss volgt later Uden. De verschillende scholen op één plek huisvesten in Oss is een belangrijke stap. Daarmee worden ook noodzakelijke verbeteringen in de huidige huisvesting van de scholen opgelost.

Lees hier het bericht uit het Brabants Dagblad