Jaarplan 2022

Jaarplan 2022: 3 thema’s voor meer samenhang en focus

De afgelopen periode hebben we gewerkt aan ons jaarplan 2022. Ons uitgangspunt is dat we meer samenhang en focus realiseren bij het vormgeven van passend en meer inclusief onderwijs. Daar dragen de thema’s uit het nieuwe jaarplan aan bij. In deze nieuwsbrief lees je er meer over.

Dit zijn de 3 kernthema’s

Het nieuwe jaarplan bestaat niet meer uit 8 speerpunten, maar uit 3 kernthema’s. Dat zijn:

  1. Passend en meer inclusief onderwijs
  2. Kwaliteit basisondersteuning
  3. Expertise en partnerschap

 

De thema’s hangen nauw met elkaar samen en dragen samen bij aan passend en meer inclusief onderwijs. Ze zorgen voor meer focus, minder versnippering en meer duidelijkheid. Hieronder lichten we ze kort toe.

Thema 1: Passend en meer inclusief onderwijs

Dit thema gaat over meer bewustzijn over data van verwijzingen naar het speciaal (basis)onderwijs en ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Data, oftewel cijfers en kengetallen, geven ons veel inzichten. Daarover gaan we in gesprek en kijken waar kansen voor verbetering liggen. Bijvoorbeeld om meer kinderen te laten starten op een reguliere school, in plaats van in het speciaal (basis)onderwijs.

Thema 2: Kwaliteit basisondersteuning

Met elkaar omschrijven we de norm voor basisondersteuning en onderzoeken we wat er nodig of wenselijk is om de kwaliteit te verstevigen. Het plan hiervoor maken we samen met leerkrachten, ib’ers, directeuren en andere professionals uit ons samenwerkingsverband. Binnenkort nodigen we je hiervoor uit, dus houd onze social media berichten, website en/of nieuwsbrief in de gaten!

Thema 3: Expertise en partnerschap

Het is belangrijk dat we een  gezamenlijk beeld hebben van passend en meer inclusief onderwijs. En dat we weten én afspreken wie welke stappen zet. Het gaat dan bijvoorbeeld over partners als jeugdhulp en voorschoolse voorzieningen, maar ook over onze eigen ondersteuningsspecialisten.

Download het jaarplan 2022

 

De nieuwe indeling in thema’s betekent niet dat we geen aandacht meer hebben voor de 8 speerpunten, zoals dyslexie en hoogbegaafdheid. Deze krijgen een plek binnen de 3 thema’s. Per kernthema hebben we duidelijke doelen bepaald. Die zie je terug in het jaarplan 2022.

De huidige kengetallen en het jaarplan hebben we besproken samen met de ondersteuningsspecialisten en de trajectbegeleiders passend onderwijs van de besturen. Ook de klankbordgroep van SAAM* heeft input geleverd. Met deze input maken we per thema een verdiepingsslag met indicatoren, onderzoeksvragen en acties.

Voorbeeld: zo komen de thema’s samen

We krijgen steeds meer vragen binnen over ondersteuning bij kinderen die een taal- of communicatieprobleem en/of taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. Wij verwijzen dan door naar Kentalis of Vitus Zuid (waar de Taalbrug Junior onder valt). Zij bieden de begeleiding aan deze kinderen.

We onderzoeken nu hoe we meer aanvullend kunnen samenwerken, zodat we cluster 2 dichter bij het reguliere onderwijs brengen. Twee van onze ondersteuningsspecialisten, José en Marga, laten zich scholen door Kentalis en Vitus Zuid. Het doel is dat zij scholen kunnen ondersteunen of adviseren in het voortraject of juist als een leerling overstapt naar de reguliere school na een traject bij cluster 2. Ook als een leerling niet in aanmerking komt voor een traject bij cluster 2, maar wel taalproblemen ervaart, kunnen zij ondersteuning bieden.

Heb jij regelmatig vraagstukken over ondersteuning aan kinderen met een auditieve beperking en/of een taalontwikkelingsstoornis? Laat het ons weten! Zo kunnen we nog beter aansluiten bij wat in de praktijk nodig is.

Vragen of meer lezen?

Heb je vragen over het jaarplan, de thema’s of wil je met ons meedenken? Dan horen we graag van jou. Want passend en meer inclusief onderwijs vormgeven: dat doen we samen!

Wil je meer achtergrondinformatie over de ontwikkelingen, lees dan dit interview met bestuurder Frank Kat.