Ondersteuningsplan 2023-2027 gereed

Ondersteuningsplan 2023-2027 gereed

Samen spelen en samen leren op school. Dichtbij huis, met kinderen uit de buurt. Erbij horen, jezelf kunnen zijn en je talenten ontdekken. Ook als je iets extra’s nodig hebt. Dat is wat we – alle betrokkenen van ons samenwerkingsverband – ieder kind gunnen.

De komende jaren zetten we in onze regio stappen naar steeds inclusiever onderwijs. Dat is de kern van ons ondersteuningsplan (het ‘koersplan’ van een samenwerkingsverband). Niet alleen omdat het onze wettelijke opdracht is, maar vooral omdat we het ieder kind gunnen. Dit kan alleen als we samenwerken en als we blijven leren van en met elkaar. En bovenal: als we denken en praten vanuit een inclusieve mindset.

De 3 thema’s van het nieuwe ondersteuningsplan zijn:

1. Een sterke basis op elke school
2. Leren van en met elkaar
3. Goede samenwerking met partners

Voordat we dit ondersteuningsplan schreven hebben we gesproken met ouders, professionals, bestuurders en partners. Wat zij belangrijk vinden is zoveel mogelijk in het plan verwerkt.

Downloads