Plusklas in islamitische basisschool Mozaïek

Het afgelopen jaar signaleerde het team van basisschool Mozaïek (Oss) een toename van het aantal meer- en hoogbegaafde leerlingen, zowel in de bovenbouw als in de onderbouw. Een verrijkingsaanbod in de eigen klas op het gebied van rekenen en taal bleek niet voor al deze leerlingen voldoende te zijn. Daarom startte basisschool Mozaïek, een Nederlandse basisschool op islamitische grondslag die hoort bij SIMON-scholen, met een plusklas in de eigen school.

Intern begeleider Elvan Korkut volgde de opleiding tot talentbegeleider die SWV PO 30 06 in samenwerking met Novilo organiseerde. Zij organiseert nu ook de plusklas op basisschool Mozaïek, Op vrijdagochtend ontvangt ze eerst leerlingen van groep 1 t/m 4 en daarna leerlingen van groep 5 t/m 8. De focus ligt hierbij allereerst op ‘leren leren, leren leven, leren denken’, maar ook op samenwerken en op reflecteren. Het unieke aan de plusklas is dat deze bedoeld is voor kinderen met een migratieachtergrond. De leerlingen zijn erg enthousiast: ze zijn blij met de extra uitdaging en vinden het ontmoeten van ‘peers’ (ontwikkelingsgelijken) erg prettig.

Ondersteuningsspecialist Hetty Meulensteen begeleidde Elvan en haar collega ib’er met het starten van de plusklas en het maken van slimme keuzes. Daarnaast organiseerde Hetty teambijeenkomsten over het signaleren van begaafde kinderen en wat je als leerkracht voor deze leerlingen in de klas kunt doen.

In onderstaand filmpje vertellen Elvan, Hetty én een leerling over hun ervaringen met de plusklas!