SWV PO 30 06

Terugblik feedbackavonden professionals: “De leerkracht is de sleutel”

Dit schooljaar kijkt SWV PO 30 06 terug én vooruit. Samen met onze partners – zoals onderwijsprofessionals, gemeenten en ouders – willen we nog beter vorm geven aan passend onderwijs in de regio. Om dat te kunnen doen gaan we vaker met elkaar in gesprek. Naast een ouderpanel en bijeenkomsten voor SO en SBO in februari, waren er op 11 en 13 maart feedbackbijeenkomst voor professionals van ons samenwerkingsverband. Een korte terugblik.

Met elkaar in gesprek

In totaal waren er tijdens de twee feedbackbijeenkomsten zo’n 150 leerkrachten, Intern Begeleiders, directeuren en andere betrokkenen aanwezig om meer te horen over knelpunten en ambities rondom passend onderwijs binnen deze regio maar bovenal: om mee te praten over het nieuwe Ondersteuningsplan. Want, zo vertelde bestuurder Joris Elbers: “We zijn samen het samenwerkingsverband. We willen jullie betrekken en dat jullie je straks herkennen in het plan.” Na een korte kennismaking, presentatie en toelichting over de ambities van de komende 4 jaar, gingen de aanwezigen in groepjes met elkaar in gesprek over de speerpunten dyslexie, meer- en hoogbegaafdheid, de ontwikkeling van specialistische voorzieningen, terugplaatsing (overstappen van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs) en de verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg.

De leerkracht is de sleutel

In de groepen werden volop ervaringen uitgewisseld, puzzels en parels besproken. Opvallend vaak werd ‘de professionalisering van de leerkracht’ als thema benoemd. Niet zo raar, want de leerkracht is de sleutel tot passend onderwijs en in het primaire proces gebeurt het. Ook de behoefte en noodzaak om meer samen te werken en te verbinden, werd voortdurend uitgesproken: “De verbinding met voorschoolse voorzieningen, met ouders, tussen de scholen onderling, tussen regulier en speciaal (basis)onderwijs, tussen primair en voortgezet onderwijs, met partners als gemeenten en jeugdzorg: we moeten het samen doen en kunnen alleen verbeteren door meer samen te werken.” Verder ontstond op meerdere plekken de discussie over wat leidend moet zijn: “We hebben systemen, procedures, wetten en regels. Begrijpelijk, maar we schieten daarin soms door waardoor de focus afgehaald wordt van waar het echt om gaat: de ontwikkeling van en het beste passende onderwijs voor het kind.”

Belangrijkste conclusies

Na de sessies in de groepjes was er een plenaire terugkoppeling per speerpunt. Dat zorgde voor waardevolle input die we meenemen in het ondersteuningsplan en goede inzichten waarmee de werkgroepen aan de slag kunnen. In hoofdlijnen zijn de belangrijkste punten die we meenemen uit de feedbackbijeenkomsten:

  1. de professionalisering van de leerkracht
  2. minder procedures
  3. leren van en met elkaar
  4. doorpakken en gaan doen!

 

We kijken terug op een inspirerende, positieve avond waarop we veel goede suggesties ontvangen hebben en het gevoel van ‘samen vormgeven aan passend onderwijs’ duidelijk aanwezig was. Dank aan alle enthousiaste, gedreven professionals die mee gedacht hebben! Los van de meerwaarde voor ons, is het goed om te horen dat professionals “graag vaker zulke bijeenkomsten willen” en “blij zijn dat we zo betrokken worden”.

Benieuwd naar de bijeenkomst voor ouders? Lees dan het verslag.